Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Juhtimiskoolitus

Kui Sa vaatad täna Eestis toimuvat, kas tajud, et midagi olulist on valesti läinud? Midagi, mis puudutab igaühte meist! Mõnda väga valusalt, mõnda vähem. Mis valesti läks? Kus eksisime? Mida jätsime tähele panemata? Kas viga annab parandada? Mida teha juhina, et tagada enda, oma pere, kogukonna, organisatsiooni ja ühiskonna jätkusuutlikkus? Mina usun, et meie hädade peamine põhjus ei ole rahapuudus vaid hoopis terviku mõistmisega seonduvate teadmiste, oskuste ja kogemuste nappus ning sellest tingitud juhtimisvead. Tihtipeale on teadmised nagu olemas, aga nende sobitamine tervikusse puudulik, sest terviku mõiste on mõtestamata.

Mis on see tervik, kuhu Sinu ettevõtmised sobituma peaksid? Ilmselt ongi suurim probleemide allikas tervikust lähtuva süsteemse mõtlemise ja käsitluse vajakajäämine? Teine kirstunael on oskamatus muutustega kaasa liikuda, rääkimata muutuste juhtimisest. Küllap teame kõik, et kui miski siin maailmas on muutumatu, siis see, et kõik muutub!

Kuidas väärtushinnangud kujundavad vaatenurga ja see omakorda mõjutab meie taju? Kuidas meie uskumused sõltuvad tajust? Kuidas uskumus mõjutab käitumist ning käitumine kogemuse tingib? Kui see kogemus loob meile ebameeldiva reaalsuse, siis kuidas seda reaalsust muuta? Arutleme, katsetame, harjutame …

Kolmas probleemiallikas on suhted. Valdav enamus juhte on takerdunud sebimisse. Aeg libiseb liivana näppude vahelt ning püsivate suhete loomiseks ja hoidmiseks seda ei jagu. Inimesed nende ümber tunnevad ennast pigem vahendina kui väärtustatud isiksusena. Ometi teab isegi algaja juht, et tema tähtsaim tööriist on suhted!

Mis aitab suhted toimima saada? Osa teab, et jätkusuutliku organisatsiooni põhiprotsess on inimese areng, mitte teenindamine, tootmine või kasumi teenimine. Seda arengukeskkonda luuakse iga päev, iga tund, iga hetk, iga suhte ja suhtumisega. Raske aja elavad üle ja saavutavad erakordseid (majandus)tulemusi need meeskonnad, kus lojaalsus on tagatud läbi selgete suhete ja personaalse arengukeskkonna. Käsitleme konkreetseid kodumaiseid näiteid …

Sul on üsna kindlasti mõtet tulla osalema sellele koolitusele, kui tunned, et …
1. otsid senisest selgemat põhjust sihil püsimiseks ja eesmärgile jõudmiseks;
2. vajad süsteemsemat käsitlust oma elust ja tegemistest tervikuna;
3. soovid rohkem rõõmu tunda pidevast muutuste protsessist ja seda suunama õppida;
4. otsid toimivat mudelit püsivalt heade suhete loomiseks ja hoidmiseks;
5. püüad leida rohkem aega kõige olulisemale pühendumiseks ja kesendumiseks;
6. otsid sobivat vaimset ja füüsilist keskkonda selleks, et kõige sellega tegeleda.

Arvestades tänast olukorda meie riigis, olen otsustanud oma kasumiosa ja seeläbi avatud koolituste hinda võrreldes varasemate aastatga vähendada  kolmandiku võrra ning seega on kahepäevase koolituse hind ühele osalejale 500 eurot (lisandub käibemaks). Selle hinna sees on lisaks tavapärasele õppematerjalile ka filmi- ja saunaõhtu, ööbimine ning kogu toitlustamine. Samuti olen valmis aitama Sul vajaduse korral koolituse järgselt mõtteid ja tegevusplaane sättida.

Meeldetuletuseks, et jätkuvalt on kõigil minu koolitustel tingimusteta raha-tagasi garantii. Kui Sinu organisatsiooni rahaline seis peaks täna olema kesine, kuid oled veendunud koolitusel osalemise vajalikkuses, siis olen valmis läbi rääkima ka osade kaupa maksmise teemal. Raha ei kao maailmast kuhugi, küll aga võib see juhtuda abita jäänud inimeste ja meeskondadega. Abi on vaja just siis, kui abi on vaja!

Selleks, et saaksid oma meeskonnas vajalikud muudatused väiksema kulumise hinnaga ellu viia, soovitan ühest organisatsioonist koolitusele tulla vähemalt kahel juhil. Kahe ja enama osaleja puhul on ühe osaleja hinnaks 440 eurot (lisandub käibemaks).

Sul on mõtet investeerida sellesse koolitusse ainult siis, kui oled valmis otsustama, tegutsema ja vastutama ehk muutusi ellu viima. Kui see on nii, siis palun Sul enne koolitust läbi teha kaks praktilist ülesannet, mis aitavad Sul koolituse käigus märkimisväärselt efektiivsem olla.

Esimene ülesanne: Iga tegevus võtab oma aja. Selleks, et Sa saaksid koolituse kulgedes juba analüüsida oma senist ajakasutust ning planeerida olulisi muutusi, palun Sul teha järgmist.
1. Vali 2 tööpäeva, mis iseloomustavad kõige rohkem Sinu igapäevast tööalast ajakasutust;
2. Kujuta ette kõiki neid (põhi)tegevusi, mida Sa päeva jooksul teed ja pane nad kirja;
3. Püüa need tegevused jagada neljaks – klassikalise planeerimise, organiseerimise, motiveerimise ning kontrolli vahel – mõtle, kui palju millelegi aega kuluda võiks;
4. Teosta reaalne aja kaardistamine näiteks Exceli tabeli abil või kasuta proffide abi . Jälgi 2 tööpäeva jooksul oma ajakasutust ning märgi üles absoluutselt kõik need korrad, mil vahetasid tegevust; 5. Analüüsi soovitu ja tegelikkuse vastavust ning mõtle, mida oleks Sinu töös muuta vaja?

Teine ülesanne: Selleks, et muutusi süsteemselt planeerida ning läbi viia, palun Sul teha järgmist.
1. Vali välja üks oma pikemaajalistest eesmärkidest ja pane see kirja.
2. Mõtle selle peale, milliste väärtuste järgimine aitab Sul seda eesmärki saavutada? Pane kirja 2-3 peamist väärtust (näiteks ausus, tulemustele orienteeritus, loovus, tahtejõud, koostöö jne)?
3. Mõtle nende tegevuste peale, mis näitavad, et Sa nimetatud väärtusi tegelikult ka järgid? Püüa need tegevused üles kirjutada lihtlausena a la “ma keskendun lahenduse leidmisele”, “ma ei varja tõde” jne. Püüa igale väärtusele leida 3-4 vastavat tegevust. Võta oma eeltöö kindlasti koolitusele kaasa.

Alustame koolitusega tavalislet kell 10:00. Eelnevalt on tunnike kogunemise, majutuse ning kerge eine jaoks. Järgmisel päeval lõpetame kell 17:00. Koolitusele saab registreerida meiliaadressil aivar@haller.ee või helistades 5162211. Kui Sul on koolitusega seoses täpsustavaid lisaküsimusi, siis saada julgesti meil või helista. Parimate soovidega Aivar

1 Comment

  • Maarja
    Posted 18.03.2009 at 21:05

    Täna toimus Tallinna Ülikoolis EÕEL´i korraldajate koolitusel. Kahjuks ma pidin küll poole pealt ära minema, kuid peab mainima, et seal oli tõesti nii huvitav! Sellised peaksid olema tõesti ka koolitunnid: jutt oli kaasakiskuv, vahepeal naerma panev, megahüpersuper, kui nii saab öelda. Kui Sina, Aivar, peaksid kunagi Eestist ära minema, siis on Eesti kaotanud ühe väga Hea, Positiivse ja Aktiivse inimese.
    Edu Sulle!

Leave a comment

0.0/5