Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Liivakella Seminari arutelu “Koostöö” teesid

Liivakella Seminari tuleb selle hooaja esimene külalisesineja. Koostöö teemal tuleb arutelu sisse juhatama ning kõneainet tekitama tunnustatud mentor Asko Talu. Asko on otsustanud koostöö teema lahti harutada mehe ja naise suhete kontekstis. Oma käsitluses tugineb Asko paljuski Anatoli Nekrassovi õpetustele. Ühes võib olla kindel – vaevalt, et see vastuoluline arutelu kedagi ükskõikseks jätab … 🙂

1. Koostöö ainsaks eelduseks on oma elu eesmärgi teadvustamine.

2. Inimese elu eesmärk on olla kas Mees või Naine.

3. Loomulik väärtussüsteem (A. Nekrassov):

a) Mina ise

b) Paar: Mees ja Naine, kes loovad Armastuse Ruumi

c) Laps(ed)

d) Esivanemad, suguvõsa, oma juured (ka kodumaa)

e) Eneseteostus sotsiaalses ruumis (tegevus, töö)

f) Kõik muu: hobid, koduloomad, sõbrad, ühiskondlikud, religioossed ja muud huvid.

4. Mees ja Naine kohtuvad ja loovad paari selleks, et aidata teineteisel oma mehelikke ja naiselikke omadusi arendada.

5. Mees ja Naine ei täienda üksteist, vaid nad aitavad luua teineteisele enda isikliku arengukeskkonna mehelikkuse ja naiselikkuse realiseerimiseks.

6. Koostöö Mehe ja Naise vahel on võrdsetel alustel (armastus koos vabadusega, üksteise soovide arvestamine ja nendest lugupidamine, ühine dialoog tuleviku osas, ühine otsustusprotsess, materiaalne võrdus).

7. Koostöö Eluteatris: Mees on autor ja Naine lavastaja.

8. Koostöö pere tasandil tähendab selgeid rolle: eeskätte Mees ja Naine, seejärel Isa ja Ema.

9. Inimese enda arengu ja ka koostöö jaoks on väga oluline Ausus. See tähendab:

a) rääkida endale tõtt iseendast

b) rääkida endale tõtt teise inimese kohta

c) rääkida teisele inimesele tõtt enda kohta

d) rääkida enda tõtt teise inimese kohta teisele inimesele endale

e) rääkida tõtt kõigile ja kõige kohta.

10. Koostöö tähendab teadlikku loomist ja andmist (olla–tegutseda–omada) ja mitte tarbimist (omada–tegutseda–olla). Andja on täiskasvanu seisundis ja tabija on lapse seisundis. Tarbimise eest tuleb tasuda ja kui materiaalsete vahenditega maksta ei jõua, siis tasutakse näiteks tervisega ning vahel ka eluga.

Leave a comment

0.0/5