Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ettevõtte Loomuliku Arengu (ELA) koolituse lühike tutvustus

puu-31Elu ja maailm meie ümber tundub iga päevaga üha keerulisem ja hirmutavam – palju vastandumist, võitlust ja kriise. Mida aeg edasi, seda hullemaks tundub minevat ja kohati ei ole enam aega ega tahtmistki jälgida, mis toimub mujal maailmas või riigis, sest oma ettevõttes ja võib-olla koduski on olukord väga kriitiliseks kujunenud. Üha enam võib tunduda, et see kõik on ettearvamatu ja vääramatu.

Õnneks ei ole asi sugugi nii hull, nagu paistab. Eakamad juhid teavad omast käest, et ka kõige keerulisemad olukorrad leiavad lahenduse ja muutuvad õpetlikuks minevikuks. Oluline küsimus on, et kas oskame sellest minevikust ka tegelikult õppust võtta? Kas oskame näha korduvate probleemide kujunemise mustrit ja seaduspära? Kas oskame seda õpetlikku enda ja ettevõtte arengu jaoks ära kasutada?

Ettevõtte Loomuliku Arengu (ELA) õpetus on uue põlvkonna tööriist, aga kindlasti ei ole see võluvits, mis hetkega kõik probleemid lahendab. Küll aga aitab ta mõista probleemide ja kriiside kujunemise loogikat ning seeläbi keerulisteks aegadeks palju paremini valmis olla. Ja kindlasti saab ELA õpetuse tundmine ja järgimine aidata kaasa, et iseseisvalt ning väiksema kulumise hinnaga neid kriise läbi ja üle elada.

ELA õpetus ei ole sündinud tühjale kohale vaid tugineb Bernard Lievegoedi ja Friedrich Glasli organisatsiooni arengu teooriale. Samast arengukäsitluse tüvest on välja kasvanud ka täna juhtimise maailmas kõrgelt hinnatud LEAN mõtlemise meetod, mille arendasid välja James P. Womack ja Daniel T. Jones. ELA on otseselt kohandatud Eesti kultuurikontekstile ja meie juhtide tänastele vajadustele.

ELA käsitlus tugineb arusaamal, et organisatsiooni arenguprotsessi tundes on võimalik ettevõtte arengut teadlikult suunata sisemise potentsiaali leidmise ja rakendamise teele. Et pilt kujuneks terviklikuks, võrdleme nii inimese, organisatsiooni kui ka ühiskonna selgelt eristuvaid ja samas väga sarnaseid arenguetappe. Säärane võrdlusmeetod aitab paremini mõista meie sees ja ümber toimuvat ning häälestada ennast pideva muutuse lainele.

ELA programm on jagatud kaheks: esimene osa on ühepäevane sissejuhatav avatud seminar, kus osalevad erinevate ettevõtete esindajad, et paremini mõista arenguprotsesse oma ettevõttes. Teine osa on kolmepäevane (1+1+1 umbes kuuajaste vahedega) nn sisekoolitus, kus diagnoosime ja korrastame juba konkreetse ettevõtte arengupotentsiaali. Siin ja praegu keskendume esimesele osale.

Mõlemad ELA programmid on mõeldud ettevõtte või organisatsiooni juhtidele ja omanikele, kes tunnevad, et vajavad uut, avaramat käsitlust oma ettevõttest kui terviklikust ja loomulikul moel arenevast elavast organismist. Samuti on nendest koolitustest kasu personalijuhtidel, kes õpivad paremini mõistma ettevõtte arengut ning inimeste motivatsiooni kujunemist ja muutumist selles protsessis.

Protsessi paremaks mõistmiseks ja omandamiseks kasutame harjutusi, mis aitavad füüsiliselt ja emotsionaalselt kogeda organisatsiooni arengu olemust. Üksiti tutvustame diagnostilisi vahendeid, mille abil saab määrata ettevõtte tänase arengufaasi ja leida üles need kriitilised valdkonnad, mis kõige kiiremas korras järele aitamist vajavad. Samuti tutvustame nn väärtusloome ahelat, mille abil juhtimisotsuste tegemist lihtsustada ja meeskonna enesemotiveerimise võimekust tõsta.

Esimese seminari põhjal tekib ettevõtjal parem arusaamine nii oma organisatsiooni arengust kui ka selle tähtsusest ning rollist ühiskonnas laiemalt. Mõistetava selgituse saavad paljud keerulisena tundunud probleemid ja üksiti õpime kasutama mitmeid asja- ning ajakohaseid võimalusi enese- ja oma töötajate motiveerimiseks. Koolitusel kujuneb metoodiline ülevaade, kuidas juhtida oma ettevõte ühest arengufaasist teise ja kuidas leida konkreetse kriisi läbimise jaoks kõige soodsam hetk.

Seega on esimene koolituspäev praktiline sissejuhatus ettevõtte sisekoolituse valimiseks ja ettevalmistamiseks, mis seejärel võimaldab kavandada ja edukalt läbi viia konkreetset arenguprotsessi, tagamaks ettevõtte pikaajaline jätkusuutlik areng.

Seminaripäeva teemade jaotus on alljärgnev:

10:00 – 11:30 Inimese arengu vähetuntud tsüklilisus. Võrdlus organisatsiooni ja ühiskonna arenguga. Viljaka pinge vajalikkusest. Kriisi ja probleemi positiivse olemuse avamine.
11:30 – 11:45 Paus
11:45 – 13:15 Ettevõtte 4 arengufaasi: pioneeri, eristumise, ühildumise ja sidususe faas. Arengufaaside transformatsioon läbi konkreetsete kriiside.
13:15 – 14:00 Lõuna
14:00 – 15:30 Juurdeviivad harjutused. Tehniline, sotsiaalne ja kultuuriline allsüsteem ettevõttes ning nende 7 olemuselementi.
Ettevõtte väärtusloome ahela kujundamine.
15:30 – 15: 45 Paus
15:45 – 17:15 Ettevõtte arengu baasprotsessid ja nende analüüs. Ettevõtte arengu diagnoosimine .

Praktilise töövahendina saab osaleja lisaks põhjallikule esitlusmaterjalile ka F. Glasli ja B. Lievegoedi eestikeelse õpiku “Ettevõtte dünaamiline areng

Koolituse valmistavad ette ja viivad läbi kaks valdkonda sügavuti uurinud ja mitukümmend aastat praktiseerinud koolitajat-mentorit:

Tiit Urva, kes algselt õppis Tartu Ülikoolis majandusküberneetikat ja hiljem ärijuhtimise magistriks. On olnud EBSis ettevõtluse lektor ja mõned aastad osalenud seal doktorantuuris.

Töökogemused on olnud erinevates ettevõtetes ja organisatsioonides juhtimisega seotud rollides. Tosin aastat on olnud seotud alustavate ettevõtjate nõustamise ja koolitamisega Tartu Teaduspargi Inkubatsioonikeskuses. On Tartu Waldorfgümnaasiumi asutajaliige ja osalenud aastaid selle juhatuse töös. Alates aastast 2006 käivitas konsultatsiooniettevõtte Arengukulg OÜ, mille kaudu tutvustab Euroopa eesrindlike juhtimis- ja arengukontseptsioone. Kirjastas F. Glasl ja B. Lievegoedi raamatu „Ettevõtte dünaamiline areng“ ja kohandas Eesti oludesse organisatsiooniarengu koolitusi, mis põhinevad Glasli ja Lievegoedi ettevõtte arengufaaside mudelist lähtuval diagnostikal. Kasutab organisatsioonide muutuste juhtimisel orgaanilist arenguprotsesside metoodikat.

Lepingulise õppejõuna õpetab Tartu Ülikooli Narva kolledžis ettevõtlusega seotud õppeaineid sh muutuste juhtimist. Aastal 2015 osales esimese eetilise Hea Koostöö HLÜ käivitamisprotsessis ja on täna selle juhatuse liige. Ettevalmistamisel on Rudolf Steineri loengute põhjal eesti keeles väljaantav raamat „Uue majandusteaduse ülesanded“.

Aivar Haller on pühendanud pikemad perioodid oma elust spordile, teatrile, ettevõtlusele ja haridusinnovatsioonile. Kolmekümne aasta jooksul olnud mentoriks paljudele tippsportlastele ja -juhtidele. Põhjalikult õppinud erinevaid organisatsiooni arenguteooriaid ja neid ka edukalt ellu rakendanud. Aidanud üles ehitada terve hulga ettevõtteid ja organisatsioone ning toetanud nende jõudmist ühiskonnas tähelepanu väärivate tulemusteni. Tallinna waldorfkooli üks rajajatest. Osaleb aktiivselt mitmete valitsuskomisjonide ja ekspertkogude töös. Euroopa Lastevanemate Liidu juhatuse liige ja haridusvaldkonna asepresident. Tema tegemistest võib lähemalt lugeda SIIT

Koolituse hinna ja toimumise aja kohta saab täpsemat teavet www.arenar.ee

Leave a comment

0.0/5