Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Mentorprogramm

Panin selle mentorlusprogrammi tööpealkirjaks „Kuulamise ja küsimise kunst“, sest hoolimata tervelt üheksast alamteemast, on kogu õppeprotsessi peamine mõte praktilise suhtlusmudeli loomises ja praktiseerimises. Kuidas seda küsima õppimist nii modelleerida, et head küsimused kujuneksid kasvamise paratamatuks kaasnähtuseks? Tähtis pole ju mitte küsimuste küsimine vaid suhtlemise protsessi loogiline, tulemuslik ja nauditav ülesehitus.

Oskus kuulata ja esitada sisulise väärtusega küsimusi on kaasaja suuremaid defitsiite. Küsimusi on alati vaja vaadelda kontekstis. Kui kontekst muutub, siis muutub ka küsimuste ja vastuste tähendus. Seetõttu ei ole mõtet pelgalt küsimusi õppida vaid on vaja õppida konteksti tunnetama, õhkkonda kujundama ja alles siis formuleerida teemat avavaid küsimusi.

Kui Sa nüüd programmiga tutvudes tunned, et mõni loetelus olev teema sind täna ei kõneta, siis saame alati kärpida ära need osad, mis ei tundu tänases olukorras piisavalt argumenteeritud olevat. Praegu lähtusin sellest, et Sina  …:

1. leiaksid üles peamised põhjused, miks Sa üldse teed seda tööd, mida teed ja miks just seal, kus täna teed,

2. saaksid aru ja veenduksid, kas Sul on mõtet samas ja samaga jätkata,

3. leiaksid üles kõik peamised põhjused ka järgnevatel aastatel samasse ettevõtmisse panustada või siis hoopis kindlatel põhjustel edasi liikuda,

4. julgeksid oma tõenäolised kõhklused ja kahtlused avada, et võimalikud lahkumised toimuksid kõigile osapooltele tänutundes,

5. sooviksid sarnaselt ise läbitud mentorprogrammile praktiseerida küsimustega protsessi juhtimist nii tööl kui kodus,

6. jõuaksid aastaga praktiseerides meisterlikkuseni, mis kajastub otseselt elu- ja juhtimiskvaliteedi näitajates,

7. näeksid selgeid seoseid õpitu rakendamise ja isikliku heaolu, meeskonna hea sisekliima ning heade majandustulemuste vahel.

Selleks, et meie planeeritava programmi tulemused (ja ka tagajärjed) oleksid mõõdetavad-hinnatavad, on vaja läbi mõelda ka tendentside monitooringu mehhanism. Seni olen kasutanud Commitment Index’it ehk «pühendumise indeksit». Selle metoodika töötasid välja kaks Gallupi superstaari – M. Buckingham ja C. Coffman. Gallup on teadupärast juba seitsekümmend aastat maailma juhtiv organisatsioon inimeste suhtumise, arvamuse ja käitumise hindamise ning analüüsi alal.

Teine tööriist, mis aitab meil aru saada, kas koolitusprogrammist tolku ka on, kannab strateeg Fred Reichheldi väljapakutud nime Net Promoter Score ehk „lojaalsuse mõõdik“ või siis „soovituse indeks“. Mõlemad metoodikad on seni ennast minu töös igati õigustanud ja samas on neid võimalik kohandada väga minimaalsete kuludega – praktiliselt andmesisestuse hinnaga. Aastate jooksul järjekindlalt kasutades kujunevad need mõõdikud asendamatuks tööriistaks, mis fikseerib ka pisemad muutused tendentsides. Pakkusin seda mõni aeg tagasika koolide pingerea loomiseks: http://arvamus.postimees.ee/962938/aivar-haller-puhendumise-indeksi-ja-lojaalsuse-moodik-kooli-hindama/

Usun, et oled kuulnud kahe nobelisti (Herbert Simon ja Daniel Kahneman) uuringutest, mis näitavad, et äris eelistavad tippjuhid otsuste tegemisel enam kui 80% juhtudest intuitsiooni. Intuitsiooni rakendumise peamiseks eelduseks on eneseusk. See eneseusk sünnib läbi väikeste, aga järjepidevate edukogemuste. Edukogemused kujunevad usalduslikus õhkkonnas, kus oluliste ja loominguliste otsuste tegemine on igapäevane ning eksimine on andestatav. Uuringud näitavad, et kui tohib ka eksida, siis taandub põhjendamatu hirm ning avaneb loomingulisus. Just nimelt küsimustega protsesse suunates ja ennast (ning kolleege otsustama) usaldades on parim viis oma loovust vormis hoida ja pidevalt edasi arendada. Hea juht on puhtal kujul loominguline isiksus, kes üksiti teab, et parim õppimise meetod on õpetamine.

Kui suhe muutub sisuliseks (eeldusel, et juht õpib kuulama ja julgeid küsimusi esitama), siis avaneb fantastiliste võimaluste väli. Kui ebatraditsioonilisteks vastusteks mitte valmis olla, siis lööb see avar väli jalust maha. Seepärast ongi hea mõte treenida alustuseks heatahtliku mentoriga J, kes aitab esmalt ära tunda juhile endale valusad küsimused ning nendele vastuseid otsides sparringut teha. Teadupärast on sparring maksimaalse vastuseisu tekitamine ilma kahjustamata. Mis võiks veel paremini mugavustsooni avardada? Vähemasti samaväärselt õpime oma tahet rakendama ka erinevuste sallimise kontekstis. Seegi võib olla paljudele paras pähkel, mida mõtestamata pole kahjuks võimalik juhtimise kvaliteeti ja elukvaliteeti tervikuna parandada.

Kui aga mugavustsoon avardub ja tolerantsus pead tõstab, siis olen avastanud, et meeskonna mentorlusprogramm annab suurepärase võimaluse sünergia loomiseks. Ja seda eriti juhul, kui kasutada ühiseid sessioone. Selleks ehitasin programmi üles nii, et mentorpäev võib alata ka ühise kahetunnise teooriõppega, kus käsitleme konkreetse teema (eesmärk, süsteemne tervik, aja teadlik kasutamine, suhted, jagatud arusaam, väärtused, kriis, tervis, motivatsioon) põhimõisteid ja teeme praktilise harjutuse, mis aitab mentiidel ennast järgnevaks eravestluseks ette valmistada. Siis saame tunnises jutuajamises keskenduda juba väga konkreetselt selle juhi vajadustele.

Ühe päeva orienteeruv ajakava võiks välja näha nii:

09:00 – 11:15 ühine teemakäsitlus

11:30 – 12:30 esimene mentii

12:30 – 13:15 lõunapaus

13:15 – 14:15 teine mentii

14:30 – 15:30 kolmas mentii

15:45 – 16:45 neljas mentii

17:00 – 18:00 võimalik aeg kokkuvõtvaks jutuajamiseks tippjuhi või programmi koordinaatoriga.

Iga kohtumise vahele on mentorile vaja koondi tegemiseks ja ümber häälestumiseks 15 minutit.

Kui mentiil (mentiidel) midagi selle vastu pole, siis salvestan kõik kohtumised diktofonile. Ühised teemakäsitlused jäävad kõigile vabavarana kasutamiseks. Eravestlused aga laeme peale kohtumist mentii arvutisse, et ta saaks vahepeal soovi korral räägitu üle kuulata. Mentii peamine töövahend on töövihik. See on umbes 80 lehekülge A5 formaadis ja traatköitega üllitis, mille enamus mentiisid ilmselt juba poole aastaga omi mõtteid täis kirjutab.

Igatahes tundub mulle, et nüüd on siin üksjagu mõtteainet ja edasi saame minna juba siis, kui oled leidnud aega, et oma tunded-mõtted-küsimused esmaseks vastukajaks vormida. Kindlasti vajavad asjad veel üksjagu sättimist, et siit kujuneks tõeline rätsepaülikond, mis just Sulle sobib.

Natuke ka rahajuttu, et orientiirid paika saada. Arvestades eeltöö, mentor- ja hindamisprotsessi ning vahe- ja järeltöö võimalikku mahtu, pean õiglaseks ühe mentorkohtumise (2 tundi ühisarutelu + 1 tund personaalset mentorlust) eest küsida 208 eurot (lisandub käibemaks). Tean, et summa võib tunduda suur. Eriti kui planeerida kõik üheksa teemat etapphaaval läbi käia. 1800 eurot ühe juhi pooleaastase arenguprogrammi eest ei ole väike investeering. Seepärast rõhutan, et hinna sees on eelintervjuu, mainitud kohtumised, õppematerjalid, abimaterjalide kasutamine filmide, audio- ja pärisraamatute näol, kohtumiste vaheajale jäävad võimalikud telefoni või Skype vestlused (abi on vaja siis kui abi on vaja J) ning vajaduse korral ka mõni lisakohtumine. Senine mentorluse praktika näitab, et aastate jooksul ei ole keegi minu pakkumist kuritarvitanud, küll aga on nii mõnigi aktiivne mentii isikliku arengu väga tõsiselt ette võtnud ja kõik pakutud variandid üliedukalt töösse rakendanud.

Et ka Sina ja Su kolleegid võiksite seda samuti oma isikliku ja ettevõtte arengu huvides rahuliku südamega teha, võime kokku leppida, et liigume sammhaaval – läbime esimese etapi ja lähtume edasise osas referentsist. Ma ei soovi sentigi raha, mida ei ole võimalik kliendi jaoks kasuliku investeeringuna käsitleda ja seepärast olen ka juba 12 aastat kõigile oma koolitustele andud 100% raha tagasi garantii. Kui tulemus ei rahulda, siis teen esmalt tasuta vigade paranduse ja kui seegi peaks ebaõnnestuma, siis maksan kogu raha tagasi. Seni küll pole seda vaja olnud teha J.

Niipalju rahaasjadest. Otse loomulikult olen valmis seda teemat jätkama, põhjendama, selgitama ja matemaatikat tegema. See on osa minu tööst J. Igatahes olen nüüd valmis sinuga kohtuma kui minu mentorluse plaanid vähegi Sinu omadega haakuvad.

Soovitan pilgu heita ka teemade loetelule etappide kaupa ja iga teema olulisematele küsimustele.

Heade soovidega

Aivar Haller

mentor

5162211

Leave a comment

0.0/5