Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Liivakella Seminari arutelu “Vaatenurgad” teesid

Seekord ehk 22.09 on meil arutelu all vaatenurkade teema. Mulle on üha rohkem hakanud huvi pakkuma see, kuidas konkreetne vaatenurk mõjutab inimese reaalset elu. Oma hea õpetaja Neale Donald Walsch’i abiga olen jõudnud arusaamani, et sarnastes oludes, olukorras ja situatsioonis võib inimeste reaalsustaju olla totaalselt erinev ning see sõltub peaasjalikult nende vaatenurgast Elule!

1. Vaatenurk määrab ära selle, kuidas inimene Tajub elu kui tervikut ja selle detaile.
2. On terve hulk inimesi, kes usuvad ainult seda, mida näevad.
3. On teaduslik fakt, et inimesed näevad seda, millesse nad usuvad (x ja y teooria).
4. Inimene hakkab tegutsema ja käituma vastavalt oma Uskumusele.
5. Tegutsemise kaudu kujunevad välja Harjumused.
6. Käitumuslikud harjumused toodavad meile tulemusi või tagajärgi ja teisi ilminguid ehk Sündmusi.
7. Sündmused on neutraalsed, aga me sildistame neid oma minevikust pärit Andmeid kasutades.
8. Inimlik on käsitleda minevikuga seonduvat Informatsiooni kui enda ja elu kohta käivat Tõde.
9. Sellest tõest (?) saab loodud ja kantud iga meie järgnev Mõte.
10. Meie mõtted loovad kõige otsesemal moel meie Tundeid.
11. Emotsioonid on meie tunnete füüsiliseks väljenduseks.
12. Meie läbi tunnetatud ehk kogetud emotsioonid on see, mida nimetame Kogemuseks.
13. Meie tegelikkus ehk Reaalsus on otseselt seotud vahetute kogemustega.

Kui väljakujunenud reaalsus ei ole meelepärane, siis me nimetame seda Probleemiks ehk olukorraks, kus tegelikkus ja soovitu ei kattu. Probleem asub alati inimese sees ja siit tekib küsimus, et …
kas on võimalik, et reaalsus, mida ma kogen, et ei ole tegelikult reaalne?
Oletame, et Sinu elus on midagi juhtunud.
Et saaksid toimunu enda jaoks lahti mõtestada, pakun Sulle rea küsimusi:
1. Millised emotsioonid Sind valdavad peal e juhtunut?
2. Mis tunne kutsus need emotsioonid esile?
3. Mis mõtted Sulle selle tunde tekitasid?
4. Millisele tõele need mõtted tuginesid?
5. Millistele andmetele varasemas elus asetleidnu kohta see tõde tugines?
6. Kas need andmed on pigem faktid või hinnangud?
7. Vaata oma minevikku ilma hinnanguteta ja kirjelda, mida minevik räägib Sulle faktiliselt?

a. Kas oled sarnases olukorras olnud varem?
b. Kas oled seeläbi pöördumatult kahjustada saanud?
c. Kas asjad on osutunud kardetust paremaks, kergemaks ja lihtsamaks?
d. Kas oled tegelikult hullematestki olukordadest omal jõul välja tulnud?

8. Kas need, ilma hinnanguta teadmised mõjutavad kuidagi täna Sinu arusaama selllest, mis äsja juhtus ehk kas nad muudavad Sinu Tõde?
9. Kas see võiks julgustada Sind loobuma Hinnangust ja looma uut Tõde juhtunu, iseenda ja Elu kohta?

Kas on võimalik, et Tõde luuakse, mitte ei avastata?!

Leave a comment

0.0/5