Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

TimeWaver™ – XXI sajandi tervendaja?

Alljärgnev on intervjuu, mis ilmus teadmusajakirjas “Telegram” ja räägib tehnoloogiast, mis aitab korrastada mõtteid ja parandada tervist.

Alustame algusest. KuidasTimeWaver tehnoloogia sündis?

TimeWaver™ tehnoloogia looja on saksa füüsik Marcus Schmieke. Huvi mateeria ja teadvuse vaheliste seoste vastu viis ta õppima Hannoveri ja Heidelbergi ülikoolidesse nii füüsika kui filosoofia erialale. Oma esimestes raamatutes “Teadus ja teadvus” (Wissenschaft und Bewusstsein) ning “Elu väljad” (Die Felder des Lebens) analüüsis ta põhjalikult infovälja ja kirjeldas mateeria ning teadvuse seoseid. TimeWaveri loomine oli pikk ja põhjalik protsess, mille jooksul sai Schmieke tugevaid mõjutusi mitmetelt maailma teaduse suurkujudelt ning integreeris generalistina need, enamasti oma ajast ees olevad avastused, ühtseks ja toimivaks tervikuks. Kirjeldan seda pisut pikemalt, et intervjuu lugeja võiks paremini mõista, mis rolli need tähelepanuväärsed isikud TimeWaveri loomise loos mängisid.

Peamise impulsi tehnoloogia väljatöötamiseks andis Schmiekele isiklik suhe teise saksa füüsiku Burkhard Heimiga, keda tuntakse ühendvälja teooria ühe rajaja ning Einsteini gravitatsiooniteooria edasiarendajana. Heim käsitles kvantvälja kui subjekti ja infovälja vahelüli. Üksiti jagas ta ühendvälja energia ruumiks (dimensioonid 1-6) ja teadvuse ruumiks (dimensioonid 7-12). Uurides Heimi 12-dimensioonilise universumi mudelit, jõudis Schmieke arusaamale, et infoväli ühendab endas nii mentaalsed kui füüsilised protsessid ning salvestab need infomustritena.

Infovälja mõjude ja mõjutamise osas olid TimeWaveri loomisel enim abiks Šveitsi psühhiaatri, analüütilise psühholoogia rajaja Carl Gustav Jungi õpetused. Jung oli see, kes avastas, et indiviidi alateadvus suhtleb globaalse infoväljaga, mida ta nimetas kollektiivseks alateadvuseks. Inimese teadvusel ei ole otsest juurdepääsu infoväljale – teadvuse kahetine olemus suhtestub kas välise füüsilisele reaalsuse või sisemise mentaalse reaalsusega. Väline füüsiline sündmus võib kajastada alateadvuslikku sisu ja seda ilma otsese ehk põhjustava füüsilise kontaktita. Allasurutud alateadvus võib põhjustada haigusi ja teisi raskeid probleeme. Jung nimetas seda fenomeni sünkroonsuseks. Sellest põhimõttest lähtub TimeWaveri terapeut, kui ta analüüsib ja aitab korrastada kliendi infovälja.

Kindlasti on asjakohane ära nimetada TimeWaveri idee kujunemisega seoses ka Nobeli preemia laureaadid Nils Bohr ja Erwin Schrödinger, kvantfüüsika kaks rajajat, kes veendusid oma uuringute põhjal, et kvantfüüsilised protsessid on liideseks teadvuse ja mateeria vahel. Veel ühe, TimeWaveri loomisele väga olulise eeltöö tegi oma teadusliku avastusega Princetoni Ülikooli kosmoseteaduste professor Robert G. Jahn, kes tõestas, et teadvus resoneerib müraga. TimeWaver ühendab objekti seda efekti kasutades arvuti admebaasi põhjal loodava optimeerimise listiga.

Ja muidugi ei saa üle ega ümber vene astrofüüsikust Nikolai Kozõrevist, kelle uuringud viisid arusaamani, et aeg on jõud, mis võimaldab mõjul (tulemusel või tagajärjel) põhjusest esile tulla. Teooria, mis ütleb, et aeg on jõud või laine, mille mustrid kätkevad endas kogu informatsiooni kõigi füüsilise tasandi sündmuste kohta siin ilmas, kõlab üsna revolutsiooniliselt. Uuringutest selgus, et iga materiaalne protsess loob mustri ajalainele, kus see muster on sõltumatu ajast ja ruumist ning ligipääsetav Universumi suvalisest punktist. Nende avastuste põhjal lõid kaks vene akadeemikut, Vlail Kaznatšejev ja Alexander Trofimov nn Kozõrevi peegli, alumiiniumist silindri, mille spetsiaalne proportsioon, vorm ja pinnatöötlus võimaldasid avada aegruumi kanali. TimeWaveri aparaadid sisaldavad enamasti kahte, paralleelselt toimivat miniatuurset Kozõrevi peeglit ja nende keskel müra generaatoreid. Väli tekib kondenseeritud ajavoolu tihedusest peegli keskteljel. See kondenseeritud aja kontiinum on ühenduses kõigi teiste punktidega universumis, mis võimaldab otsese info ülekande nende punktide vahel, sõltumata nende vahemaast.

Eelnev on küll vaid pealispindne kirjeldus, aga usutavasti annab aimu, et Marcus Schmieke läbis TimeWaverit luues generalistina erakordselt töömahuka ja standartse mõtlemise piiridest väljunud protsessi. Hea uudis on, et see protsess jätkub ja pidevalt saab täiendust nii TimeWaveri tark- kui ka riistvara.

Mis on infoväli?

Infoväli on miski, kus ühinevad vaimsed ja füüsikalised protsessid ning jäävad sinna infomustritena püsima. Kõik meie mõtted ja tunded salvestuvad meie infoväljas. Infoväljas on minevik, olevik ja potensiaalne tulevik. Teadvus ja informatsioon on osa kõikidest tasanditest, kus inimesed tegutsevad ja avaldavad vastastikust mõju. Seda välja kasutades tegeleme iga päev ja iga hetk oma maailma loomisega. Läbi infovälja ühildub see maailm inimese mina mõjuväljaga ja vastupidi.

Infovälja kui sellist on defineerinud ja kirjeldatud mitmed maailma juhtivad teadlased: C. G. Jung nimetas seda kollektiivseks alateadvuseks, Rupert Sheldrake aga morfogeenilises väljaks. Iidsed indiaani tekstid nimetavad seda välja Akasha kroonikaks. Kui vaadelda nii mikro- kui ka makrokosmost, siis avastame, et nn mateeriat praktiliselt ei eksisteeri. Albert Einstein väitis, et mateeria on teatavas mõttes häire perfektses juhuslikkuse mustris ning ainus fundamentaalne reaalsus on taustaobjekt ehk väli ise. Kujundlikult öeldes on see väli asjadevahelises ruumis esinevate mikroskoopiliste võngete ookean. See ookean lainetab sünkroonselt kõigi Universumis leiduvate osakestega ja omakorda toetab nende subatomaarsete osakest liikumist.

On üsna kahetsusväärne, et oleme küll jõudnud XXI sajandisse, aga jätkame oma rännakut (vähemalt hariduse valdkonnas) endiselt XVII sajandi kaardi järgi. Koolis tehakse jätkuvalt sügav, religioosne kummardus Newtoni, Decartes ja Darwini materialistliku maailmakäsitluse suunas, mis ütleb et:

1. Universumi elemendid on üksteisest isoleeritud ja piiritletud.

2. Maailm ja inimene on masinad. Inimene on evolutsiooniahela tipp. Söö või sind süüakse. Elu mõte on võita ja tugevam kehtestab reeglid.

3. Vaim on kehast eraldi. Elu on juhuslik.

Need paradigmad on viinud tehnoloogia valitsemiseni, kuid andnud meile paraku väga vähe elutähtsaid teadmisi. Inimkäsitus on muutunud selle paradigma tõttu väga primitiivseks, et mitte öelda hingetuks. Õnneks on piisavalt teaduslikku alust täna väita, et inimene ei ole oma põhiolemasolult keemiliste reaktsioonide kogum, vaid pigem energeetiline laeng. Ja et inimesed koos kõigi teiste elusolenditega kujutavad endast liitunud energiat absoluutselt kõigega ühenduses olevas väljas. Ja see väli on täna meie olemise ja meie teadvuse keskne mootor, meie eksistentsi algus ja lõpp. Kuniks meie teaduse pioneerid avastavad midagi veel suuremat. Seega on käes päramine aeg vana maailmakaart uuema vastu vahetada.

Kuidas TimeWaver töötab?

Käesoleva sajandi esimesel kümnendil on infotehnoloogia areng teinud lausa kosmilise hüppe. Lisaks inimese füüsilise kehaga otseselt seotud infole, võimaldab see areng tuvastada ja töödelda ka seda informatsiooni, mis on seni teadvustamata, aga siiski lahutamatu osa meid ümbritsevast infoväljast. TimeWaveri süsteem kujutab endast kvantfüüsilist infovälja liidest, tarkvara ja andmebaase, mis sisaldavad ligi miljonit infomustrit. See kvantfüüsiline liides kasutab valguse kvantefekti ja elektrone, et võrrelda analüüsitava objekti, persooni või suurema inimkoosluse võnkumiste mustrit juba andmebaasi salvestatud mustritega. Sellisel moel tuvastatud sarnasused saab kasutada kas otsustamise protsessi toetamiseks või infovälja positiivseks mõjutamiseks.

Nagu ikka, peituvad tervisega seonduvate imede taga lihtsad ja loomulikud asjad – eelkõige inimese enda tahe terveneda ja terve olla, otsus muuta suhtumist ja eluviise ehk võtta vastutus oma tervise eest, personaalne püsivus ja kannatlikkus ning loodusega kooskõlas elamine. Iidsel rahvatarkusel tuginev alternatiiv- ehk täiendav (complementary) meditsiin ja TimeWaver selle osana, pakuvad loendamatu hulga võimalusi enda aitamiseks. Toetudes neile võimalustele, saame oma energiataset reguleerida, vältida suuremate energeetiliste blokeeringute tekkimist ning seeläbi ära hoida tõsiseid terviseprobleeme.

Muidugi eeldab koostöö TimeWaveriga äärmuslikust skepsisest või lausa eitamisest ülesaamist ning see ei pruugi olla lihtne. Kujuta ette, kuidas oleks olnud seletada 150 aastat tagasi kellelegi auto või helikopteri distantspuldiga juhtimist. Täna tundub infovälja tehnoloogia asjasse mitte pühendunud inimesele samasugune ulme. Samas näitavad kaasaegse kvantfüüsika uurimistulemused selgelt, et kõik materiaalsed protsessid on kvantfüüsilise infovälja poolt kontrollitud. Ja ometi on selle välja karakteristikud ehk omadused endiselt enamuse teadlaste ja inseneride jaoks tundmatud ehk määratlemata. Samal ajal on tõestatud, et informatsioon on olulisem kui mateeria, sest eksisteerib samaaegselt kõikjal ruumis.

Kui õnnestub kvantfüüsilise tehnoloogia abil lugeda infovälja, siis on võimalik ilma ruumis liikumata saada infot ükskõik mille või kelle kohta. Osalt on ka inimese ajul kvantarvutile sarnane võime sisse logida nn universaalsesse infovälja ehk pilve. See võime avaldub inimese intuitsiooni ja tajuna. Näiteks sissepääs kollektiivsesse alateadvusesse kas siis unenägude või meditatsiooni kaudu. Või siis ka teaduslikult tõestatud inimaju võime kommunikeeruda teise ajuga ilma elektromagnetilist signaali kasutamata.

Nagu eelpool mainisin, väidab Marcus Schmieke, lähtudes Burkhard Heimi teooriast, et kõik, mida teeme, mõtleme või tunneme, säilitatakse infoväljas ja seda saab sealt väljast uuesti üles leida ning esile tuua. Ja see ei kehti ainult inimeste kohta, vaid kõigi teadvuse, kavatsuse ja intellekti poolt kontrollitud süsteemide kohta – pere, ettevõte, loomad, taimed ja kõik muud organismid. Alates põhjalikumatest uuringutest kvantfüüsika valdkonnas oleme hakanud mõistma, kui olulist rolli teadvus mängib füüsilises maailmas. Teadvuse abil loome sõna otseses mõttes oma tänase reaalsuse, fokuseerides oma tähelepanu millelegi, mis asub seni lõputute võimaluste väljal.

Kvantfüüsika tasandil on kõik sündmused tõenäosuse kontrolli all. Pikaajalised uuringud PEAR Laboratooriumis Princetoni Ülikoolis ja mujal näitavad, et teadvust kasutades on võimalik tõenäosust mõjutada isegi väga kauge maa tagant. TimeWaver tehnoloogia abil võib sorteerida sündmusi või omadusi tõenäosuse järgi ja samal ajal ka juba seada eesmärgiks tõenäosuse moduleerimise. See tähendab tõenäosuse muutmist vastavalt oma isiklikele eesmärkidele ja väärtushinnangutele. TimeWaveri abiga on meil otsene juurdepääs kvantfüüsilise reaalsuse baastasandile. Isegi kui aimata või siis lausa tõsta millegi toimumisetõenäosust pelgalt mõne protsendipunkti võrra, võib see meie elu kvaliteeti tähelepanuväärselt parandada. Kui nüüd tervise valdkonda laiendada ja rääkida TimeWaveri avaramatest võimalustest, siis näiteks äris võib säärane protsendipunkti võrra tõstetud tõenäuosus tähendada olulist kasumit. Kui teada, mis ulatuses võib konkreetse ettevõtte või siis investeeringu õnnestumine tõenäoline olla, saame rääkida edutegurist, mida saab mõõta juba rahas.

Tundub, et TimeWaveri tööpõhimõtte mõistmine eeldab mingite arusaamade paradigmaatilist muutmist?

Seda küll – ilmselt peaksime alustama inimkäsitluse muutmisest. Paljud maailma ajaloo suurkujud (Aristoteles, Steiner, Jung jne) on inimkäsitluses lähtunud sellest, et inimene on midagi palju enamat kui pelgalt füüsiline keha. Peale füüsilise eksisteerib ka silmale nähtamatu energeetiline keha, mis sisaldab tohutu hulga kindlate seostega informatsiooni. Ida meditsiin on juba 6000 aastat tegelenud selle energeetilise keha tasakaalustamisega. Seda ümbritseb omakorda veel kõrgema teadvuse ehk peenmateeria (astraalkeha) tasand, kus on konkreetse inimese hetke mõtted, tunded ja tahe; selles peegelduvad nii probleemid ja stressipiirkonnad kui ka harmoonia ja tasakaaluseisund. Just nimelt seal, infovälja peentasandil, teevad oma töö TimeWaveri seadmed.

Nende abil saame analüüsida ja uurida konkreetse inimese energeetilist ja ka selle põhjuseks olevat psühho-emotsionaalset seisundit. Asjatundja saab TimeWaveri seadmete abil näiteks ka füüsiliselt tervel inimesel aidata leida kujunevaid stressikoldeid ja nende põhjuseid, et juba eos vältida haiguslikke protsesse. TimeWaveri seadmete kasutamine avab tervise- ja muude eluprobleemide põhjuste ning tagajärgede likvideerimisel uue dimensiooni, pakkudes inimesele holistilist korrastamist ehk tervendamist tema enda infoväljas. Peamine on seejuures asjaolu, et inimene ise tegeleb oma fookust hoides ja suhtumist ning harjumusi muutes aktiivselt soovitud seisundi loomisega. See aga on ka paradigmaatiliselt erinev arusaamast, et kusagilt tuleb arst või muu asjatundja, kes annab tableti või mingi muu võluvahendi ja teeb kõik korda. TimeWaveri abil saab muuta otsustamise ja vastutamise vahelise seose inimese jaoks nähtavaks (tendentside graafikud) ja seeläbi ka paremini mõistetavaks.

Milliste probleemide puhul TimeWaver aitab?

Ilmselt peame siin kõigepealt lahti seletama probleemi mõiste. Reeglina tähendab probleem soovitu ja tegelikkuse erinevust. Seda saab vaadata kui negatiivset nähtust, aga seda võib ka vaadelda kui arengu peamist eeldust ehk siis üdini positiivset nähtust. Selleks, et probleemi sisuliselt lahendada, on vaja teada selle kujunemise põhjuseid. See omakorda eeldab terviku ja selle toimimise reeglite mõistmist, et seeläbi leida probleemi juurpõhjus. Kui see on leitud, võib selle julgesti seljataha jätta. Analüüsi mõte ju selles ongi, et järjest paremini mõista Elu kui terviku olemust ja toimimist. Ja siis kohe seda rakendada, sest keskenduda on vaja soovitud seisundi saavutamisele. Muudetud suhtumine, harjumus ja käitumine kirjutavad kiiresti vana mustri üle.

Vaatame nüüd siia lisaks TimeWaveri toimimise kvantfüüsilisi põhimõtteid. TimeWaveri analüüsid ei käsitle kunagi füüsilist keha vaid alati kvantvälja (ehk tõenäosust), mis on TimeWaveri kasutaja poolt infoväljaga suhtlemiseks teadlikult ja kindla kavatsusega loodud. TimeWaver ei suhtle otse kliendiga vaid kliendi infoväljaga läbi kasutaja loodud kvantvälja. Kvantväli ehk tõenäosus on alati ja ainult lühiajaline väli, mis luuakse TimeWaveri kasutaja poolt tahtlikult. TimeWaveri analüüs muudab või isegi elimineerib mõõdetud kvantvälja tervikuna. See on kvantfüüsiliste mõõtmisprotsesside fenomen – kvantfüüsiline vaatlus põhjustab kvantvälja täieliku kollapsi ja konverteerib selle analüüsi tulemusteks. Seda nimetatkse kvantfüüsikas “vaatleja efektiks” ja “laine funktsiooni kollapsiks”. Seepärast saab kvantmõõtmist teostada vaid korra ja järgnevalt ei ole mõõdetav objekt enam kunagi sama. See on ka põhjus, miks senini üldtunnustatud teadus ei saa aktsepteerida kvantfüüsikat – katse kordamine ei saa mitte kunagi anda sama tulemust.

Ühest küljest oleks see nagu probleem, aga samas on see pigem väljakutse ortodoksse teaduse jaoks. TimeWaveri loojate peamine eesmärk ei ole kunagi olnud sobitumine klassikalise teaduse poolt aktsepteeritavasse maailmapilti vaid inimeste aitamine kooskõlas üldinimlike väärtushinnangute ja kaasaegse teaduse tippsaavutustega. Seega näeb TimeWaveri kasutaja antud olukorras igati positiivset võimalust. Ja seda peamiselt seepärast, et eelkirjeldatud infovälja analüüs põhjustab reeglina ka välja tasakaalustumise. Selle tasakaalustumise oluline eeldus on, et analüüs teostatakse teadlikult ja õige kavatsusega.

Seega siis võime väita, et TimeWaver aitab edukalt lahendada kõiki neid probleeme, mille puhul inimene on võimeline kirjeldama soovitud olukorda ehk positiivset kuvandit. Siin on ilmselt asjakohane defineerida ka edu mõiste see on soovitud seisundi saavutamine kooskõlas saavutaja väärtushinnangutega. Kui väärtustada positiivset ja hoida oma fookust järjekindlalt ja optimistlikult sel positiivsel, siis on vastava edu saavutamise tõenäosus märkimisväärselt kõrge.

Edu holistilises ehk terviklikus mõttes tähendab ka, et haaratud on kõik tähtsad ja omavahel lahutamatult seotud eluvaldkonnad – tervis, isiklik heaolu, suhted ja äriedu. Ühtki neist ei saa arendada teiste arvelt. TimeWaver analüüsib seda kompleksset sidusust skaneerides mahukaid andmebaase kvantfüüsiliste meetoditega. Sel moel võib keerulistele probleemidele leida üsna üllatavaid lahendusi. Avastatud infomustreid saab TimeWaveri abil automaatselt optimeerida ja neid positiivselt mõjutada. Programmi poolt kasutatavad analüüsimise ja optimeerimise tehnikaid on juba aastaid testitud, arendatud ja kasutatud nn infovälja meditsiinis. Seega on sama metoodika ja tehnoloogia kasutatavad väga erinevates eluvaldkondades ja erinevate probleemide puhul.

Seoses sellega on TimeWaver asjakohane abivahend mitte ainult täiendavas meditsiinis vaid ka iga ettevõtja, ärikonsultandi, mentori ja juhi töölaual. Infoajastul on infoväljaga otseühendusest võimalik saada erakordset kasu ja seda nii enda isiklikus, tööalases kui ka perekondlikus kontekstis.

Dr Adik Levin on öelnud, et TimeWaver on XXI sajandi meditsiin. Milliste tervisealaste probleemidega inimesed tavaliselt teie poole pöörduvad?

Oluline on teada, et TimeWaveri kasutajad ei vii läbi meditsiinilisi protseduure, ei pane diagnoose ega ravi. Samuti ei sekku nad kunagi arsti antud raviskeemi. Küll aga aitavad nad aru saada sellest, mis konkreetselt sõltub isetervendamise protsessis konkreetsest inimesest endast. Ja ilmselt seda pidas silmas ka dr Levin, et XXI sajandi medistiinis võtab iga inimene oma tervise eest vastutuse ega oota enam, et keegi ta terveks teeb.

TimeWaver Med abil saab uurida, analüüsida ja korrastada konkreetse inimese energeetilist ja seda mõjutavat psühho-emotsionaalset seisundit. Platon väitis omal ajal, et suurim viga, mida haiguste ravis teha saab, on eraldada füüsilise keha ravimisega tegelevad arstid hinge ravijatest, sest füüsis ja hing on üks lahutamatu tervik. Praktilises elus tavameditsiin ning alternatiivmeditsiin teineteist ei sega ega välista – mõlemast parima kasutamine suurendab igal juhul inimese võimalusi saada terveks ja olla terve.

TimeWaver Frequency tehnoloogia on välja töötatud selleks, et tervendada raku keskkonda ja eriti mitokondreid, toetamaks rakkude omavahelist suhtlemist, ainevahetust ning jagunemist, nagu ka loomulikku rakumembraani võimekust vahendada infot. Iga keharakk kannab endas olulist informatsiooni. Meie suhtlus rakkudega toimib “võnkesageduse-keeles”. Õige voolutugevuse, lainevormi ja võnkesagedustega saab rakutasandil avastada ja tervendada paljude levinud haiguste põhjuseid. TimeWaver Frequency seadmesse on integreeritud mikrovoolu, galvaanilise teraapia, kraniaalse elektroteraapilise ning transkraniaalse stimulatsiooni, energia- ja meridiaaniteraapia kasutamise võimalused.

TimeWaveri seadmete tarkvarasse on talletatud tohutu hulk informatsiooni, mis puudutab inimest ja tema toimimist kehalisel, emotsionaalsel, intellektuaalsel ja vaimsel tasandil. Seadmes on ligi 1 000 000 süsteemselt jaotatud infovälja mustrit. See süsteem aitab leida infovälja tasakaalustamiseks sobivaimad võimalused, pakkudes omalt poolt tegevuste loetelu homöopaatilistest ja looduslikest abinõudest ning meetoditest. Testida võib kõiki inimesi ja loomi, kuid teraapia on vastunäidustatud neile, kes on rasedad (tiined), kel on südamestimulaator, mistahes kehaosade või organite proteese (va hambatäidised, liigeseproteesid, silikoonrinnad), siirdatud organeid või kunstlikke artereid ja šunte.

Mis valdkondades veel võiks TimeWaverist abi olla?

Lisaks otseselt tervise teemadele on viimase kahe aasta jooksul Eestis TimeWaveri abi otsitud ja saadud sellistes valdkondades nagu majandustegevus, põllumajandus, hoonete ja kinnistute analüüs, lemmikloomade tervis, pere- ja ettevõtte konstellatsioonid, erinevad stressifaktorid, individuaalne ja meeskondlik tippsport ning personaalne juhendamine ja mentorlus.

Ärialaselt oleme TimeWaveri tehnoloogiat rakendanud ettevõtete konsulteerimiseks. Ettevõtte omanikust, juhist või ka konsultandist TimeWaveri kasutaja saab heita üsna põhjaliku pilgu ettevõtte tegevuste ja struktuuride taha ning aidata ettevõttel kiiremini seatud eesmärkideni jõuda. TimeWaver on suurepärane vahend, et riske tuvastada, turgu, olukorda, olusid, partnereid ja töötajaid hinnata ning seeläbi efektiivsemat ja tähendusrikkamat tööd teha. Rääkmata sellest, et TimeWaveri abil saab aidata inimestel leida ja saavutada isiklikud eesmärgid ning aidata neil areneda ja täiustuda isiksusena.

Kas TimeWaveri tehnoloogiat on võimalik kasutada ka inimestega manipuleerimiseks?

Säärane mulje võib jääda küll, kui mõelda, et selle tehnoloogia abiga on võimalik konkreetne inimene suvalisel ajahetkel suvalisest maailma nurgast üles leida ja tema kohta informatiooni saada ja muidugi ka tema infovälja mõjutada. Õnneks võimaldab TimeWaveri tarkvara ainult kõnealuse välja korrastamist ehk tasakaalustamist ja energeetiliselt keskmesse aitamist ehk harmoniseerimist. Nii on programm üles ehitatud. Inimesed, kes on mõistnud infovälja toimimise ja TimeWaveri tööpõhimõtteid, teavad ka väga hästi, et mida külvad, seda ka lõikad. Vastutustundetu või lausa pahatahtlik inimene lihtsalt ei saa TimeWaveri programmi toimima, sest tema vildakas kavatsus saab takistuseks programmi käivitamisel.

Kas plaanite ka mingeid teaduslikke uuringuid teha, et TimeWaveri toimet tõestada?

Meil on käsil ettevalmistus, et käivitada TimeWaver Eesti Instituudi egiidi all juba sel sügisel teaduslik eeluuring pikkusega üks aasta, et siis jätkata juba mitmeaastase baasuuringuga, mille valimiks on planeeritud 1500 inimest. Soovime luua nn isetervendamise grupid, mille tegevust jälgime ja kaardistame umbes viie aasta jooksul. Projekti juhivad oma eriala asjatundjad meditsiini valdkonnast. Aitame uuringus osalejatel läbi regulaarsete loengute ja praktika oma senist eluviisi korrastada. Seejuures kasutame rahvusvaheliselt valiidseid katseteste, mis võimaldavad võrdlusi normrühma ja katserühmade vahel. Andmeid tõlgendame statistiliste andmetöötluse meetoditega. Uurimise probleemiks on inimeste subjektiivse enesetunde ja elukvaliteedi seos isikliku vastutuse võtmise ning TimeWaveri mõjuga. Augustikuu jooksul otsime 32 inimest vanuses 18-70, kellele teevad muret südame rütmihäired, kõrgvererõhutõbi või mõni muu südameveresoonkonnaga seonduv ebakõla. Üks meie eeluuringu ja ilmselt ka baasuuringu eripära saab olema see, et osalejad kannavad ise enda uuringuga kaasnevad kulud. See on osa vastutuse võtmise protsessist. Huvilisi, kes soovivad selles ajaloolises ettevõtmises kaasa lüüa, soovitame kindlasti meiega juba lähipäevil ühendust võtta.

Aivar Haller
aivar@timewaver.ee
5162211

2 Comments

 • Egon
  Posted 30.08.2018 at 16:17

  Tere, Aivar!

  Väga huvitav lugemine. Tänan, et jagasid. Kuidas see on edenenud, täpsemalt pean silmas TimeWaveri toime tõestamine ja isetervendamise gruppide käekäik? Oleks tore sellest rohkem teada saada.

  Tänan tähelepanu eest!
  Lugupidamisega,
  Egon

  • Post Author
   Aivar
   Posted 30.08.2018 at 18:22

   Ahoi Egon

   Suur tänu huvi tundmast. Isetervendajate grupi tulemusi võtame parasjagu kokku ja paari kuu pärast on võimalik jagada rohkem informatsiooni. Praegu võib öelda, et aastase protsessi läbinute tervislik seisund tegi selge hüppe paremuse poole. Eriti selgelt oli näha enne ja pärst aastast protsessi läbi viidud küsimustike analüüsimisel see, kuidas osalejad oma psühhosomaatikat mõjutades soovitud tervislikud muutused esile kutsusid. TimeWaveri abi oli väga oluline eelkõige diagnoosimise juures ja siis pärast vaheanalüüse protsessi pinge, rütmi ja tempo korrigeerimise otsusteks eelinfo hankimisel.

   Kui Sul on huvi asjast lähemalt teada saada, siis võta julgesti ühendust
   Aivar
   5162211

Leave a comment

0.0/5