Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Probleemi olemus

Kes meist ei oleks püüdnud sõnastada probleemi? Ka mina. Jõudsin arusaamani, et probleem on see, kui tegelikkus erineb soovitust? Edasi tekkis küsimus, et kus see probleem asub? Jõudsin järeldusele, et probleem asub alati minu peas. Koos täitumata jäänud ootusega. Sain aru, et kui mul on probleem, … siis on see minu probleem!
Ühe jaoks lootusetult jahtunud supp on teise jaoks ikka veel liiga kuum.Paistab olevat ühine probleem – supp ei kõlba süüa? Või peaksime siiski leidma probleemi isikliku põhjuse ehk vastuse küsimusele miks? Võib selguda, et ühiseid probleeme ei ole olemas, kuna oleme inimestena kõik üsna erinevad? Paljud diktaatorid on kasutanud selle teadmise mitteteadmist nn masside suunamiseks.

Mis oleks, kui õpetaksime inimesi valmis treitud vastuste tarbimise asemel küsimusi esitama ja julgustaksime neid oma vastust otsima? Mida Juku ei õpi, seda Juhan ei tea! Alustame õige koolist? Lõpetame selle faktipõhise ja reproduktiivse aineõpetamise ja hakkame hoopis lapsi õpetama? Teeme klassid väikseks, et õpetaja jõuaks iga lapseni ja tema „miks“ küsimusteni? Oma ettevõttes Sa ju hoolitsed selle eest, et iga Sinu meeskonna liige saaks oma olulistele küsimustele õigel ajal vastuse? Küsi oma lapselt, kas tal on koolis selline võimalus? Kui palju tal on võimalust küsida ja kahelda? Kui palju ta peab ära sööma seda, mis talle lihtsalt (külmalt või kuumalt) ette antakse?

Kas tegemist võib olla pseudoprobleemiga? Kui püüan senise maailmaajaloo põhjal mingeid järeldusi teha, siis igal ajastul on olnud oma diktaatorid. Kuidas nad võimule said ja oma häbiväärseid tegusid tegid? Võimule aitasid ja seal hoidsid neid lihtsad inimesed, ametnikud ja juhid, kes olid valmis tegutsema ning täitma käsku ilma küsimusi küsimata! Soovid näiteid? Natsi Saksamaa, nõukogude liit, punane Hiina, punaste khmeeride Kambodzha, Darfur …

Vaadates täna olukorda meie riigis, võib iga ettevõtja endalt küsida, milline oli tema osa selle olukorra kujundamisel? Kus ja miks jäid olulised küsimused küsimata? Kus ja miks sõime pihust etteantud vastuseid? Populaarne on öelda, et loll valitsus tegi lolle otsuseid. Mind huvitab hoopis, mida meie Sinuga tegime, et selliseid otsuseid ei sünniks? Milliseid (või mitmemilliseid) järeldusi teed Sina toimunu põhjal uute valimiste eel? Kellel ja miks annad oma hääle ja raha? Kas see on kuidagi seotud sisuliste muutustega meie haridussüsteemis? Miks see peaks Sind huvitama?

Leave a comment

0.0/5