Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Liivakella Seminari arutelu “Suhted” teesid

Areng toimub alati millegi suhtes ja läbi suhtestumise. See sai mulle selgeks alles mõnda aega tagasi. Aastate jooksul Luule Viilma, Gunnar Aarma ja Neale Walschi abiga loodud esoteeriline võimaluste väli korrastus kuulates Margaret Wheatley’d ja vaadates, kuidas Ülo Vooglaid oma geniaalseid „ämblikke“ joonistas. Alljärgnev on loogiline jada mõtteid, mis ärkasid minu jaoks ellu nimetatud õpetajate ja veel mitme mõttekaaslase innustusel.

1. Arengukeskkonna loomise peamine tööriist on suhted!
2. Miski ei saa minu ellu tuua rohkem rõõmu või kannatusi, kui seda teevad suhted.
3. Tingimusteta armastus on täiusliku (vaba ja harmoonilise) suhte eeldus.
4. Varane lapsepõlv on reeglina täis suurt ja siirast huvi maailma vastu.
5. Huvi ja tingimusteta armastus hääbuvad vabaduseta tingimuslikus maailmas.
6. Looduses ei ole tühja kohta – kui huvi hääbub, siis asemele hiilib hirm.
7. Võimalus ilma hirmuta „EI“ öelda määrab inimese vabaduse astme.
8. Vabaduse eeldus on kord.
9. Kord on kokkuleppeline ühiste normide ja reeglite kogum. (Ülo Vooglaid)
10. Lubatud on kõik, mis ei ole keelatud. (Demokraatia aluspõhimõte)
11. Vastutada saab ainult see, kes otsustab ja otsustada saab ainult valikusituatsioonis. (Ülo Vooglaid)
12. Valikusituatsiooni tunnusteks on alternatiivi olemasolu, võimalus lisada alternatiive ja võimalus otsustada oma parima äratundmise järgi. (Ülo Vooglaid)
13. Kokkulepetest kinnipidamine on usaldusliku suhte kujunemise eelduseks .
14. Ma lood või hävitad usaldust iga oma suhte ja suhtumisega.
15. Usaldus loob eelduse edukogemuse kujunemiseks.
16. Järjepidevate ja regulaarsete edukogemuste tulemusel kujuneb usk enda võimetesse ehk eneseusk.
17. Eneseusk aitab vabaneda ohvrimentaliteedist ja vabanenu hakkab valima ja suunama oma seisundit.
18. Seisundist sõltub suhte kvaliteet, mis omakorda määrab ära Elu kvaliteedi.
19. Mitu eneseusklikku inimest koos loovad eelduse sünergia tekkimiseks ehk mõistliku pingutusega erakordsete tulemuste saavutamiseks. (1+1=11)
20. Head suhted on selged suhted, sõbraks saamine ja samale seisukohale jõudmine ei ole vajalik eeldus.
21. Isikliku suhte ja suhtlemise suur vajakajäämine ning sellest tulenevalt teiste inimeste tegelike soovide, eesmärkide ja väärtushinnangute mittetundmine on motiveeriva (töö) keskkonna kadumise peamine põhjus.
22. Isikliku suhte õnnestumise eeldus on partneri väärtustamine subjektina.
23. Subjekt on aktiivne alge ja inimene tegutseb subjektina, kui ta seab eesmärke ja rakendab tahet nende saavutamiseks, otsustab ja vastutab ning tegutseb ja analüüsib oma tegevust. (Ülo Vooglaid)
24. Inimest käsitletakse subjektina, kui talle antakse piisavalt informatsiooni olukorras orienteerumiseks ja võimaldatakse osaleda otsustamisel. (Ü. Vooglaid)
25. Suhtlemine tekib kahe subjekti vahel kommunikatsiooni ja interaktsiooni koostoimes ning liikumapanevaks jõuks on huvi. (Ü. Vooglaid)
26. Kohtlemine tekib subjekti ja objekti vahel informeerimise ja manipuleerimise koostoimes ning liikumapanevaks jõuks on hirm. (Ü. Vooglaid)
27. Kohtlemine ja teised stressifaktorid nõrgestavad loomingulist potentsiaali füsioloogilisel tasandil.
28. Kui suudame säilitada meelerahu (rahumeelse vaatenurga) seisundi, siis säilib ka eesaju verevarustus ning loomingulisus.
29. Kuni säilib loomingulisus, ei ole olemas lahendamatuid olukordi!

Leave a comment

0.0/5