Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Liivakella Seminari arutelu “Regulatsioonitasandid ja rollid” teesid

Regulatsiooni- ja juhtimistasandite ning rollide eristamise ja kooskäsitlemise põhimõte on tervikliku ja seostatud maailmavaate kujunemise eelduseks. Kui neid tasandeid ja rolle ei õpita eristama juba koolis, siis on tõenäoline, et noorel inimesel puuduvad eeldused tervikliku pildi ja arusaama kujunemiseks elu toimimise põhimõtetest. See aga tähendab, et oma valikud ja otsused tehakse hetkeolukorra ajendil ja tihtilugu probleemi olemust ja põhjuseid mõistmata. Selles olukorras probleem ilmselt ei kao vaid hoopis süveneb …

 1. Probleem ehk soovitu ja tegelikkuse erinevus asub alati inimese peas.
 2. Probleemi käsitlemiseks ja tema põhjustega tegelemiseks on oluline eristada, millisel regulatsiooni- ja juhtimistasandil inimene seda probleemi tajub.
 3. Igal probleemil on erineval regulatsiooni- ja juhtimistasandil erinev sisu, tähendus, tegurid ja käsitlus.
 4. Erinevad regulatsiooni- ja juhtimistasandid: rahvusvaheline; riik; ametkond; omavalitsus; organisatsioon, asutus või ettevõte; kogukond; perekondisik.
 5. Näiteks kui käsitleme haridust (tervishoidu, transporti jne) ja tahame anda hinnanguid, teha järeldusi ja ettepanekuid või formuleerida soovitusi, siis peame arvestama erinevustega.
 6. Rakendusotsuste tarvis on väga selgelt vaja eristada:
  1. mida teha,
  2. miks teha,
  3. kes teeb,
  4. kuidas teeb,
  5. millal teeb,
  6. palju maksab,
  7. mis on rahuldav tulemus,
  8. kuidas hindame? jne
 7. Regulatsiooni ja juhtimise tasandid on vaja eristada parema mõistmise ja koostöö abil probleemi põhjuste leevendamiseks ja/või likvideerimiseks.
 8. Selle vastastikuse mõistmise ja koostöö eelduseks on üksteise nägemine.
 9. Inimest ei ole lihtne näha, sest vaatepunkte, millest oleks vaja vaadata, on palju. Igast vaatepunktist paistab erinev pilt ja alles nende piltide uueks tervikuks sulandumise korral avaneb võimalus aru saada ja ära tunda, kes on kes.
 10. Inimest saab käsitleda ja peaks käsitlema rollide ja staatuste kogumina:
  1. indiviid ja isiksus,
  2. kui subjekt (aktiivne alge, kes otsustab ja vastutab) ja/või manipuleerimise objekt (teostaja-täitja),
  3. ühiskonna liige ja kultuuri esindaja,
  4. perekonna tulem, looja ja hoidja,
  5. eeldus ja tõke,
  6. eesmärk ja vahend,
  7. ressurss ja tingimus,
  8. printsiip ja kriteerium,
  9. kõigi ja kõige mõõt ja hind,
  10. süsteemide süsteem.
 11. Kuna elu kulgeb rollides, elab mõni inimene mitut elu korraga

Leave a comment

0.0/5