Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Kokkuvõte arutelust “Sõduri suhe Jumalaga”

02.03 toimus Tuulemaal Liivakella Seminari kevadsemestri teine arutelu.

Teemaks Sõduri suhe Jumalaga ja esinejaks Einar Laigna legendaarne erukolonel ja vaimulik, kes räägis sellest, milline peaks olema ühe mehe hingeline ettevalmistus, et ta oleks valmis oma peret ja isamaad kaitsma. Millesse ja/või kellesse peaks see mees uskuma? Mis eeldustel säärane usk kujuneb? Millised on ohud sõduriks muutumisel ja kuidas neid ohte leevendada?

Arutelus käsitletud olulised mõisted

Kosmos on (kreeka keeles kord, maailm, korrastatus) väljaspool Maad ja selle atmosfääri asuv maailmaruum koos selles sisalduva mateeriaga.

Initsiatsioon (ladina keeles initiatiosissepühitsemine) suguküpseks saanud noorukite täieõiguslikuks ühiskonnaliikmeks tunnistamise kombetalitus looduserahvastel.
Riitus (ladina keeles ritus) kindlapiiriline kultuslik kombetalitus, tavanditoiming.
Jumal on ajaloolise käsitluse põhjal erakordsete võimetega olevus. Absoluudina mitte olend vaid kõiksus – nii Looja kui Loodu ühtses tervikus.

Einar tuli seminaristidele rääkima sellest, milline peaks olema ühe mehe hingeline ettevalmistus, et ta oleks valmis oma peret ja isamaad kaitsma. Millesse ja /või kellesse peaks see mees uskuma ja mis eeldustel säärane usk kujuneb? Millised ohud on sõduriks muutumisel ja kuidas neid ohte leevendada?

Jutt sai alguse kosmosest ja universaalse terviku käsitlemisest. Einar kirjeldas, kuidas loodusrahvaste elu on rangelt reglementeeritud ja loodusega imelises kooskõlas. Kalender oli ja on harmoonias kuu faasidega. Selleks, et loodusrahvad püsiksid ja elu toimiks, on neil vaja mehed meesteks ja naised naisteks kasvatada. Et mees ja naine oma rikastavas erinevuses vastanditena terviku moodustaksid.

Ka mehe kasvatuses on looduse rütmidel väga tähtsal kohal. Nende rütmide abil vaimselt ja füüsiliselt kasvades on väga oluline tähendus initsiatsiooni riitusel. Sõna otseses mõttes märgilise tähendusega sündmus annab noorele mehele teada, et nüüd on „see” tehtud ja kogukondlik (ühiskondlik) tunnustus saavutatud. Initsiatsiooni riituse läbimine eeldab allumist ja tahtelist pingutust. Mehe kasvatus tähendab tahte karastamist ning oskust käske vastu võtta, neid mõtestada ja täita.

Selleks, et mõista kerguse olemust ja mitte muutuda kerglaseks, peaks noor mees saama kujunemise käigus tunda suuri raskusi. Tõde selgib vastandite ühtsuses. Need vastandid vahelduvad ja säärane tsükliline võnkumine ongi looduslik elu rütm: talv vaheldub suvega, öö päevaga, raskem aeg lihtsamaga jne. Millegi olemuse ja tähenduse mõistmiseks on vaja tunda (kogeda) selle vastandit. Riitus on oluline osa kogemuse kaudu õpetamisest.

Ainult julge ja tõsine mees suudab olla õrn. Kes seda mõistab, teab et relv on alati kõrgema väärtuse teenistuses. Esimese rännaku ränga raskusega kaob relvaromantika ja tekib vajadus mõista mõistetamatut. Piirisituatsioonis tajub inimene suuremaid jõude. Kolonel Nõmmik: kaevikus enam ateiste ei ole. Oma hirmudele otsa vaatamine ja nende tunnistamine on eelduseks hirmudega hakkamasaamisele.

Alistumine Jumalale kui kõrgemale jõule ja selle kaudu tekkiv edukogemus loob eelduse eneseusu tekkimiseks. Tänulikkus (hirmule ja raskustele) loob võimaluse vastandite kogemiseks ja nende tähtsuse sisuliseks mõistmiseks ning seeläbi SuurTerviku ehk Jumala tunnetamiseks.

Leave a comment

0.0/5